HOME > ต่อต้านการกระทําผิดกฏหมายต่างๆ

ต่อต้านการกระทําผิดกฏหมายต่างๆ

กลุ่มบริษัทไรซิ่งทรัส ( ต่อไปนี้ เรียกว่า 「บริษัท」) คือ นโยบายธุรกิจ ① การสนับสนุนในฐานะองค์กร ② การติดต่อกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง ③ การต่อต้านธุรกิจองค์กรผิดกฎหมายภายนอก ④ ให้การการสนับสนุนปฎิบัติตามกฎหมายอาญาและแพ่งในทุกกรณี ⑤ จัดการสนับสนุนตามหลักเกณฑ์พื้นฐาน 5 ประการที่ว่าด้วยข้อห้ามการสนับสนุนด้านเงินทุน หรือธุรกิจมืด อีกทั้งให้ความสำคัญของโครงสร้างการจัดการความเสี่ยง ปฎิรูปโครงสร้างองค์กรและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด อาทิเช่น กฎหมาย ลักษณะเฉพาะ , ขนาดธุรกิจ ซึ่งทางบริษัทเราใช้สำหรับการบริหารจัดการ เพื่อการบริหารองค์กรอย่างเข้มแข็ง ① การควบคุมสิ่งแวดล้อม ② การประเมินความเสี่ยง ③ กิจกรรมการควบคุม ④ การพัฒนาข้อมูล ⑤ จัดระบบควบคุม ภายในองค์กรที่ต่อต้านสังคม , เราจะจัดการกับปัญหาอย่างระมัดระวัง เพื่อให้เกิดความเหมาะสมในการดำเนินการทางธุรกิจ

จากแผนดำเนินการใหม่ บริษัทของเราในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจ การค้าขายอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่าที่อยู่อาศัย หรือตัวกลางในการทำสัญญาที่เกี่ยวข้องบริษัทกำจัดอำนาจต่อต้านสังคมโดยความห้ามใช้สำนักงานเป็นที่ซื้อขายแลกเปลี่ยนอสังหาริมทรัพย์เป็นต้น รวมถึงการทำสัญญา ถึง แม้ว่าจะมีพื้นฐานความอิสระของตัวสัญญา และจุดเวลาจากการทำสัญญาแล้วก็ตาม ใน กรณีทางฝ่ายคู่สัญญาผิดกฎหมาย ,กระทำสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หรือกรณีที่ได้รับแจ้งว่าตรงข้อกับข้อเท็จจริง นั้น จากพื้นแนวความคิดตามหลักกฎหมายและเหตุผลของการทำลายความน่าเชื่อถือ ซึ่งเป็นผลทำให้หนังสือสัญญาดังกล่าวถูกยกเลิก เพื่อป้องกันความเสียหายจากอำนาจต่อต้านสังคม ไม่เพียงแต่ขั้นตอนที่พบว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย แม้แต่ในขั้นตอนที่สงสัยว่าเป็นการกระทำที่เข้าข่ายกระทำ ถึงแม้ผู้กระทำจะจงใจหรือไม่จงใจก็ตาม เพื่อป้องกันความเสียหายทางธุรกิจ ทางบริษัทยืนยันที่จะระงับความสัมพันธ์ เพื่อที่จะกำจัดความเสียหายจากอำนาจต่อต้านสังคมนั้น บริษัทของเรานั้นมีการตอบสนองที่จริงใจด้วยความพยายามอย่างสุดความสามารถ

นอกจากนั้น การตอบสนองขององค์กรบริษัทของเรา ในความช่วยเหลือส่วนตัว ความช่วยเหลือซึ่งกัน ความช่วยเหลือจากสาธารณะ โดยทำความเข้าใจเป็นอย่างดีกับ การแจ้งเตือนจาก วงการอสังหาริมทรัพย์ หรือ กลุ่มจัดจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์ การแจ้งเตือน หรือ คำสั่งจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ หน่วยงานทางราชการ การตอบสนองที่เข้มแข็งต่อหน่วยงานผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกเช่นสภาทนายความต้น ด้วยความมุ่งมั่นในการปฏิบัติการกำจัดต่ออำนาจต่อต้านทางสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ

กลุ่มบริษัทไรซิ่งทรัส
กรรมการบริหาร นายคาซึทาคะ ซึซึกิ
1 พฤศจิการยน 2011

THE RISIN บรรยากาศของโครงการ ผลงานที่ผ่านมา ผลงานที่ผ่านมาที่ญี่ปุ่น เรียน บริษัทตัวแทนซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ข้อมูลทั่วไปบริษัท Rising Asia
เลื่อนขึ้นด้านบน

บริษัทในเครือ

Rising Trust Rising Partner Trust Chintai Trust Tatemono