การประชุมแลกเปลี่ยนอุตสาหกรรมที่แตกต่างกัน

วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์เรารวบรวมคนที่มีความสนใจในการเป็นเจ้าของและการลงทุนในต่างประเทศของ Rising Place และจัดงานปาร์ตี้แลกเปลี่ยน ทุกวันดูเหมือนจะมีสถานที่สำหรับแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ดีสำหรับทุกคนที่มีการแลกเปลี่ยนระหว่างนักลงทุนน้อย ฉันจะทำกิจกรรมดังกล่าวต่อไปในอนาคต