หนังสือแจ้งการลาออกบางส่วนโดยการฝึกอบรมภายใน

3 ธันวาคม (วันจันทร์) – 5 ธันวาคม (วันพุธ) จะถูกปิดเนื่องจากมีการฝึกอบรมภายใน เราจะเปิดตามปกติตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม