เข้าร่วมการสัมมนาด้านอสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศสำหรับนักลงทุน

ในวันที่ 19 พฤษภาคมเราจัดแสดงในงานสัมมนา“ สำหรับนักลงทุนในต่างประเทศสัมมนาอสังหาริมทรัพย์” ซึ่งจัดโดยสมาคมอสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศ การสัมมนาครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก บริษัท สมาชิกของสมาคมอสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศและมีผู้เข้าร่วมงานมากมายจาก “การประชุมอสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศ” ในวันที่ 30 มีนาคม