ประกาศปิด GW

ขอบคุณสำหรับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องของคุณ
เห็นแก่ตัวจริง ๆ สำหรับสัปดาห์ทอง
เราจะปิดในวันที่ดังต่อไปนี้

■สัปดาห์ทองปิด
วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2019 ถึงวันอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม 2019
นอกจากนี้เราจะดำเนินการตามปกติตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม