จัดแสดงที่ฟอรัมอสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศครั้งที่ 1

เราจัดแสดงที่ “การประชุมอสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศครั้งที่หนึ่ง” ซึ่งจัดโดยสมาคมอสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 30 มีนาคม เราไม่สามารถแนะนำสถานการณ์ภายในสถานที่ได้เนื่องจากสถานการณ์ แต่หลายคนที่สนใจในการทำธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์จากต่างประเทศเข้าเยี่ยมชมในวันที่ สมาคมอสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศด้วยความอุ่นใจและทำให้อสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศเข้าถึงได้มากขึ้น Rising Asia จะยังคงทำงานในกิจกรรมสมาคมอสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศต่อไป