โพสต์ในนิตยสาร Nikkei หนังสือพิมพ์ Oricomi “Biz Life Style”

บทความนี้มีจุดเด่นในนิตยสารข้อมูล “Biz Life Style” ที่ตีพิมพ์โดยหนังสือพิมพ์ Nikkei Okomi ในวันที่ 26 ตุลาคม